Leírás

Zöldeskék vagy kék, fényes, a szájrészek, a csáp első 4 íze és a következő 2 íz töve, az előtor oldala, továbbá a combok vége és a lábszárai sárgásvörösek. Az elülső lábszár külső éle és a lábszárak vége olykor elsötétedik. Gyakran az első lábfejízek töve sárgásbarna. Homloka pontozott, a szemek alatti pofarész ráncos, az előtor háta nagyon finoman és szórtan pontozott, a szárnyfedők pontozása durva, a vége teljesen elmosódott és sima. Lábai vaskosak, a lábszárak vége kiszélesedik és elülső lábszára a hímek esetében is egyenes (). 3—6 mm.

Közép- és Dél-Európában honos, de egyik változata (var. orientalis Jacobs.) eléri Dél-Szibériát is. Magyarországon a pusztafüves, sziklás lejtőkön, karsztbokorerdőkben fordul elő, és csak egyes helyeken gyakori (Budapest: Sashegy), másutt mindenütt ritka. Tápnövénye a Rumex acetosella és Anthyllis vulneraria (V—VII.)

Változatai:

1. Az előtor kék foltja kiterjedtebb, az oldalszegélyen kívül csak 1—1 kisebb folt marad vörös az oldalakon. — Magyarországról még nem mutatták ki, de előfordulása valószínű
[ab. Leosinii Leoni]

2. Az előtor egyszínű feketéskék, csak a keskeny oldalszegély marad vörös. — Faunaterületünkön még ismeretlen
[ab. Siegae J. Müll.]
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)