Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Szárnyas, szárnyfedői az erősen kiálló vállaktól hátrafelé alig szélesednek ki, majdnem párhuzamosak, felül kissé lapítottak, vállbütykeik igen jól elhatároltak, pontozása elöl erőteljes, majdnem szabályos sorokba rendezett, a közepétől elmosódik, a csúcson elenyészik, felülete fényes. Az előtor háta egyenletesen és sekélyen pontozott, közte recézett, fényes. Feje és előtora fémfényű fekete, hasoldala és hátulsó combjai feketék, a szárnyfedők széles varratsávja és oldalszegélye sötét, az oldalszegély a váll mögött a legszélesebb, hátrafelé elkeskenyedik. A ♂ elülső lábfejének 1. íze olyan széles, mint a lábszár vége. Az utolsó haslemez középen gyengén lapított. A hímvessző keskeny, a vége kerekítve kiszélesedik és kis csücsökben végződik (). 1,8—2,2 mm.

Csaknem az egész palearktikus régióban előfordul. Magyarországon is elterjedt és nem ritka. Tápnövénye a Lithospermum officinale
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

szélesvállú gyöngyköles-földibolha

Forrás:

- Merkl Ottó, Szél Győző (2012): A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 8. p. 373-458

Tudományos nevek:

Longitarsus aeneicollis

Források:

- Merkl Ottó, Szél Győző (2012): A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 8. p. 373-458

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Longitarsus suturalis

Forrás:

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

Társalgás