Fejlődési szakasz: imágó

Fejlődési szakasz: lárva


Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük. 'N' betű jelöli a fajcsoportokat (ha konkrét faj határozása nem lehetséges kép alapján), 'CF' azokat, amikre az adott faj nagyon valószínű, de nem teljesen biztos.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba
A szemek közötti távolság a szemek átmérőjénél valamivel kisebb. A pajzs pereme feltűnő, hátulsó része a test síkjával párhuzamosan hátrafelé irányuló tövisben végződik. A test finom, ritkás, sötétbarna szőrözettel, a szőrözet nem fedi be a test felületét. Előháta halvány zsírfényű. Teste sötétbarna, combjainak disztális és lábszárainak proximális vége sárgásfehér. A connexivum barnássárga foltjai kicsinyek. Az előhát felülete finoman rovátkás, a melloldalak sűrűn harántbarázdáltak. Lábszárvégének homorú felülete sárgásbarna, aranysárga szőrözet övezi. A nőstény (20. ábra) és a hím hasonló alkatú. 16 - 18 mm.


Azon kevés rablópoloska közé tartozik, amely a mérsékelt övi klímához ragaszkodik. Kozmopolita faj, Eurázsia és Észak-Amerika kontinentális területein, Észak-Afrikában, Ausztrália déli részein és Tasmániában él. Európában az északi államokban, Svédországban, sőt Norvégiában is megtalálható, bár ilyen földrajzi magasságban már csak néhány rablópoloska fordul elő. Hazánkban a család leggyakoribb faja, az egész országban közönséges. Rendszerint lakásokban, poros sarkokban és bolygatatlan zugokban él, máskor öreg házakban, pajtákban, csűrökben, nádfedelű helyiségekben, nedves, sötét, elhanyagolt szobákban, lomtárakban fordul elő. Hazánkban korhadt fák kérge alatt is gyűjtötték. A lárvák környezetük anyagaival, porral, málladékrögöcskékkel borítják egész testüket, ezáltal kitűnően beleolvadnak környezetükbe. Rendszerint lomha mozgásúak, de gyors mozdulatokra is képesek. A házakban előforduló rovarokkal táplálkoznak. Az ágyi poloskának komoly ellensége. Legyeket, bogarakat, kabócákat stb. is megtámad. A telet fejlett lárva alakban tölti, a telelő állat rendszerint nem táplálkozik. Az imágó májustól szeptemberig gyűjthető, évente egyetlen nemzedéke fejlődik. Tojásai és a fiatal lárvák az év legmelegebb, nyári időszakában jelennek meg (= pungens LE CONTE) - szemetes zugpoloska.


personatus L.
Benedek Pál: Fauna Hungariae 94. füzet Poloskák VII. - Heteroptera VII.

Magyar név:

szemetes zugpoloska

Források:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

- Vásárhelyi-Csiby: Kabócák, bodobácsok (Búvár zsebkönyv)

- Rozner István (2004): Adatok a Mindszentkállai Öreghegy poloskafaunájához (Insecta: Heteroptera) - A Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei 21.

Tudományos név:

Reduvius personatus

Források:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

- faunaeur.org

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.

- biolib.cz

- Vásárhelyi-Csiby: Kabócák, bodobácsok (Búvár zsebkönyv)

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region