Leírás

Teste egyszínű fekete. Felszínét sötétbarna vagy fekete, a test alsó oldalát szürkés vagy sárgásfehér szőrözet fedi. Az előtor háta nagyon sűrűn és durván pontozott, a szárnyfedők pontozása a tövén olyan durva, mint az előtoron, de sokkal gyérebb és sekélyesebb, hátrafelé a pontozás fokozatosan finomabb. A szárnyfedők töve a vállon csak lapos, de nem hosszant benyomott. 12-15 mm.


Előfordul Európában, Ukrajnában, a Kaukázusban, Szibériában, keleten Japánig, délen Észak-Mandzsúriáig és Észak-Mongóliáig. Faunaterületünkön szórványosan sokfelé előfordul, de ritka. Magyarországon eddig csak a Fertő-tó mellől, Sopron, Zirc, Martonkáta, Debrecen, Pálháza lelőhelyekről került elő. Lárvája tölgyben, nyírben, különösen pedig égerben fejlődik, de valószínűleg más lomblevelű fában is megél. Az imágó június-júliusban virágokon található.


aethiops PODA akt.: Leptura aethiops - szerk.

Megjegyzés: A füzetben a faj a Strangalia nemhez tartozott. Jelenleg a Leptura nembe van besorolva. - szerk.

Változata:

1. A törzsalaktól abban tér el, hogy szőrözete a felületén nem fekete, hanem sárga - Ritka (Budapest, Lajta-hegység)
ab. Letzneri GABR.
Dr. Kaszab Zoltán (1971): Fauna Hungariae 106. füzet Cincérek - Cerambycidae