Leírás

Az előhát nyúlványa világos, mint a félfedők, a combok egyszínű vörösesbarnák. Feje és csápjai feketék, a 3. íz vége és a 4. íz töve sötétbarna. A csáptőtövisek aprók, a végük és a csápdudarak vége a világosbarnától a feketéig változó színű. Az előhát fekete, elülső szegélye sárgásbarna, a nyúlvány piszkossárga. A középső taraj alig kivehető. A szegélymező keskeny, hálószemei kisebbek, mint a többi a félfedőn. A hártyán a szemek nagyok. A félfedők vége szélesen lekerekített vagy elkeskenyedik (teljes, illetve rövid szárnyú alak). 2-2,5 mm.

Közép- és Dél-Európában elterjedt faj, hazánkban sok helyütt közönséges. Szikes és homokos pusztákon, réteken, lápréteken él. Tápnövényei a sziki szittyó (Juncus gerardi) és a sziki útifű (Plantago maritima). Valószínűleg több egymásbafolyó nemzedéke van, imágói áprilistól szeptemberig rajzanak.

confusa (PUTON, 1879) akt.: confusum - szerk.

Változatai:
1 (2) A csápízek vörösesbarnák, az 1. és 2. sötétebb, a 4. íz vége fekete
var. antennata HORVÁTH, 1905
2 (1) A csápok másmilyenek. Előháta sötétbarna
var. thoracica HORVÁTH, 1905
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)