Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Teste egyszínű bronzoszöld vagy kék, az utolsó haslemez vége és oldala sárga. Kisebb termetű. A szárnyfedők közterei laposak, nagyon finoman és elmosódottan keresztbe ráncoltak, emiatt felülete fénytelenebb. A szárnyfedők pontozása a sorokban sokkal finomabb, mint az előtor hátának a pontozása. Valamennyi lábfejíze szélesebb. 4—5 mm.

Előfordul Európában, a Kaukázusban és Örményországban. Faunaterületünkön vizenyős helyeken mindenütt elterjedt és gyakori. Tápnövényei a Veronica beccabunga és Anagallis aquatica (= beccabungae Ill.)

Változata:

1. Olykor egészen fekete, majdnem minden kékes fény nélkül. — Nálunk ritka (Érd)
ab. atra Duftschm.
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

szittyó levelész

Forrás:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

Tudományos név:

Prasocuris junci

Források:

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás