Fejlődési szakasz: imágó


Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük. 'N' betű jelöli a fajcsoportokat (ha konkrét faj határozása nem lehetséges kép alapján), 'CF' azokat, amikre az adott faj nagyon valószínű, de nem teljesen biztos.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba
Teste fekete, fejpajzsa sárga, de homlokán nincs sárga folt. Előtorának háta fekete, nagy fehéressárga foltokkal, a nagyon széles szegély (benne kicsi fekete folt), egy keskeny középső folt elöl és egy széles, többnyire szív alakú nagy folt a pajzsocska előtt világos színű. Szárnyfedői a mellfedőkkel együtt sárgásvörös színűek, a törzsalak esetében 2-2 fekete folttal: 1 folt van a váll alatt és 1 a középen a hátulsó harmad előtt (). A combok végén nagy fehéressárga folt van, lábszárai és lábfejízei többnyire vörösbarna színűek. A farfedővége többnyire sárga. 5,5-6,5 mm.

Euroszibériai faj. Magyarországon a hegy- és dombvidék tölgyeseiben mindenütt elterjedt és gyakori. Mogyorón is él (V—VI.)

Változatai:

1. A szárnyfedőkön csak a vállfolt van meg. - Előfordulása Magyarországon is várható
[ab. Magistrettii Burlini]

2. Szárnyfedőrajzolata olyan, mint a törzsalaké, de lábszárai és lábfejízei részben feketék, legalább az elülső lábszára részben vörösbarna színű marad. - A törzsalak közt nagyon gyakori
ab. nigripes J. Müll.

3. Olyan, mint az előző, de lábszárai és lábfejízei is teljesen fekete színűek. — Ritka (Budapest)
ab. vlascanus Pic

4. A szárnyfedőkön 3-3 fekete folt van, amennyiben a vállfolt magasságában még egy kisebb, sokszor elmosódott szélű folt jelenik meg a varrat közelében (). Lábszárai és lábfejízei vörösbarna színűek. - A törzsalak közt nem ritka
ab. talaris Csiki

5. Olyan, mint az előző, de lábszárai és lábfejízei nagyrészt fekete színűek. - Ritka (Tihany, Siófok)
ab. tihanyensis Székessy
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Magyar név:

szíves zömökbogár

Források:

- Merkl Ottó, Víg Károly - Bogarak a Pannon régióban

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

- Merkl Ottó (2010): A Naszály bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 5. p. 533–639.

- Merkl Ottó, Szél Győző (2012): A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 8. p. 373-458

Tudományos név:

Cryptocephalus cordiger

Források:

- Merkl Ottó, Víg Károly - Bogarak a Pannon régióban

- Merkl Ottó (2010): A Naszály bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 5. p. 533–639.

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Merkl Ottó, Szél Győző (2012): A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 8. p. 373-458

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae