Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!
Az április havi működéshez szükséges összeg 0%-a gyűlt össze. Részletek

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Fekete, olykor a szárnyfedői barnák, a csápok töve és olykor a lábszárai is részben ugyancsak sárgásbarna színűek. Felületének szőrözete fehér vagy sárga. Felül sűrűn és finoman pontozott, szárnyfedőinek a pontozása hátul finomabb. A vállbütyök mögötti bemélyedésben és oldalt nagyobb beszúrt pontok vannak (). 5—6 mm.

Előfordul az egész holarktikus tájban. Magyarországon gyakori, helyenként kártevőként lép fel — Firkáló bogár (= SzőIőlevél-firkáló)

Változatai:

1 (4) Szőrözetük fehér. A szárnyfedők pontozása az elülső harántbenyomatban és az oldalakon sokkal durvább, egyenetlen és mély, olykor ráncosnak tűnik. — Epilobium-fajokon, valamint Chamaenerion angustifolium-on élnek.

2 (3) Teste teljesen fekete, csak a csáp tőízei barnák. — Főleg a hegy- és dombvidéken gyakori
ssp. obscurus L.

3 (2) Szárnyfedői barnák, a csáp töve és a lábszárak közepe is barna vagy barnásvörös. — Sokkal gyakoribb, mint a törzsalak (= vilis auct. non Fabr.)
ab. epilobii Weise

4 (1) Szőrözetük sárga. A szárnyfedők pontozása a bemélyedésben és az oldalszegély mellett is finomabb, nem ráncos, pontjai sekélyebbek. — Tápnövényük a szőlő (Vitis vinifera).

5 (6) Szárnyfedői sárgásbarna színűek. A lábszárak közepe és a csápok töve sárgásbarna. — Szőlőn kártevő. Ez a színváltozat a gyakori (= vitis auct. nec Fabr.)
ssp. villosulus Schrank

6 (5) Teljesen fekete, csak a csápok töve vörösbarna. — A törzsalak közt fordul elő, de ritka
ab. Weisei Heyd.
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

szőllőlevélfirkáló

Forrás:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

Tudományos név:

Bromius obscurus

Források:

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás