Leírás

A szegélymező elöl 2-, hátul 3-soros, a szőrözet a szegélymező szélességénél rövidebb (23. ábra: C). Sárgás vagy barnásszürke, tojásdad alakú poloska. Feje fekete, rajta 5, visszahajló szőrökkel borított világos tövis van. A csáp barna, a 4. íz megnyúlt, sötétebb. A nyakhólyag elülső széle enyhén homorú, a perem függőleges, 1 jól kivehető szemsor alkotja. A félfedők erezete szabálytalanul sötétbarna. A cubitus az előhát nyúlványának végén erősen ívelten hajlik meg. 3,2-3,6 mm.


Dél- és Közép-Európában honos faj, nálunk elszórtan többfelé megtalálták. Parlagokon, ligetekben, vágásokban, gyomtársulásokban található. Tápnövényei a peszterce (Ballota nigra), a tarka kenderkefű (Galeopsis tetrahit), a szúrós gyöngyajak (Leonurus cardiaca), a komló (Humulus), az aggófű (Senecio) és az erdei tisztesfű (Stachys silvatica). Kifejletten telel át, imágóit márciustól júliusig, leggyakrabban májusban fogták - szőrös csipkéspoloska


pilosa HUMMEL, 1825
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)