Megjelent a Hangyakalauz című könyv, melyben 94 hazai hangyafaj egyedei kerülnek részletes bemutatásra, a határozó részében pedig 107 faj szerepel több, mint 700 makró fotó felhasználásával.

https://antsite.eu/hangyakalauz-hazai-hangyafajok-bakos-adam/

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

A szegélymező elöl 2-, hátul 3-soros, a szőrözet a szegélymező szélességénél rövidebb (). Sárgás vagy barnásszürke, tojásdad alakú poloska. Feje fekete, rajta 5, visszahajló szőrökkel borított világos tövis van. A csáp barna, a 4. íz megnyúlt, sötétebb. A nyakhólyag elülső széle enyhén homorú, a perem függőleges, 1 jól kivehető szemsor alkotja. A félfedők erezete szabálytalanul sötétbarna. A cubitus az előhát nyúlványának végén erősen ívelten hajlik meg. 3,2-3,6 mm.


Dél- és Közép-Európában honos faj, nálunk elszórtan többfelé megtalálták. Parlagokon, ligetekben, vágásokban, gyomtársulásokban található. Tápnövényei a peszterce (Ballota nigra), a tarka kenderkefű (Galeopsis tetrahit), a szúrós gyöngyajak (Leonurus cardiaca), a komló (Humulus), az aggófű (Senecio) és az erdei tisztesfű (Stachys silvatica). Kifejletten telel át, imágóit márciustól júliusig, leggyakrabban májusban fogták - szőrös csipkéspoloska


pilosa HUMMEL, 1825
Forrás: Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

szőrös csipkéspoloska

Forrás:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

Tudományos név:

Tingis pilosa

Források:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region

Társalgás