Fejlődési szakasz: imágó

Fejlődési szakasz: lárva


Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük. 'N' betű jelöli a fajcsoportokat (ha konkrét faj határozása nem lehetséges kép alapján), 'CF' azokat, amikre az adott faj nagyon valószínű, de nem teljesen biztos.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba
Sötétbarna, finom rajzolatú poloska (). Feje fekete, finom fehér elfekvő és hosszú fekete felálló szőrzet borítja. A csáp 1. íze a legrövidebb, barna, belső oldalán sárga sáv van, a 2. és 3. íz sárga, csúcsuk fekete, a 4. sötétbarna. Az előhát elülső harmada fekete, rücskös, középen barna csíkkal, hátulsó része barna, feketésbarnán pontozott, hátulsó sarkai enyhén, laposan kiállnak. A pajzsocska rücskös, fekete, nem bársonyos, hegye fekete. A félfedő barna, sötétbarnán pontozott, és kis sötétbarna foltok is vannak rajta. A combok egyszínű feketék, a lábszárak és a megnyúlt 1. lábfejízek vége sötétbarna, egyébként sárgásbarnák. A potroh fekete, csak szegélyén vannak sárga foltok. 9-11,5 mm.


Egész Európában, kelet felé pedig egészen Mongóliáig elterjedt faj. Magyarországon gyakori, mindenfelé előfordul. Életmódja nem teljesen tisztázott. Petéit a talajra rakja. Lárvája a Formica rufa L. hangyafajhoz hasonlít. Többször gyűjtötték hangyabolyban, de nem tudjuk, vajon ragadozó-e és a hangyákat pusztítja, vagy pedig a hangyák által összegyűjtött magokból él. Az imágó jól röpül, meleg napos időben gyakran kiül a legkülönbözőbb növények virágjára. Kifejletten telel át, imágóit áprilistól szeptember végéig, de főként nyár végén és ősz elején fogták - szőrös karimáspoloska.

Megjegyzés: aktuális magyar neve: szőrös tövispoloska, a szőrös karimáspoloska még az Állathatározóban megjelent név, amit a Fauna füzet is átvett. Az Állathatározóban még a karimáspoloskák közé volt besorolva. - izeltlabuak.hu

calcaratus (LINNÉ, 1758)
Dr. Vásárhelyi Tamás: Fauna Hungariae 157. füzet Poloskák III. - Heteroptera III.

Magyar nevek:

szőrös tövispoloska

Forrás:

- Rédei Dávid

szőrös karimáspoloska

Források:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

- Vásárhelyi-Csiby: Kabócák, bodobácsok (Búvár zsebkönyv)

Tudományos nevek:

Alydus calcaratus

Források:

- faunaeur.org

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.

- Vásárhelyi-Csiby: Kabócák, bodobácsok (Búvár zsebkönyv)

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region

Coriscus calcaratus

Forrás:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.