Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Mindkét ivar lábai kék színűek, a ♀ sárga szárnyfedő-csúcsfoltja nem éri el a szegélyt, farfedőjének a vége egyszerűen lekerekített és kimetszésnek nyoma sincs. A ♂ hátulsó lábszárai egyszerűek, a vége nem szélesedik ki lapátszerűen, csápja hosszú és fonalas, vékony. Felálló szőrözete barnásszürke és az egész testén hosszabb, sűrűbb. A hímek homloka is hosszú és sűrű szőrözettel fedett. Teste élénkkék, kékesfekete vagy zöldeskék színű, a pofák sárgák, a csáp töve sárga. Pontozása durvább és különösen a szárnyfedőkön sűrűbb is. 4-5 mm.

Előfordul Dél-Németország, Szilézia, Felső-Ausztria és a Balkán félsziget területén. Magyarországról kevés adatot ismerünk (Budapest, Zirc, Pécs) és itt ritka. Állítólag tölgyön él (V.).

Változata:

1. Olykor a nőstények szárnyfedőinek sárga csúcsfoltja hiányzik. — Előfordulása
faunaterületünkön is várható
[ab. inapicipennis Pic]
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

szőrös zömökbogár

Forrás:

- Merkl Ottó (2010): A Naszály bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 5. p. 533–639.

Tudományos név:

Cryptocephalus villosulus

Források:

- Merkl Ottó (2010): A Naszály bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 5. p. 533–639.

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás