Leírás

A csápokon a csáp átmérőjénél jóval hosszabb, elálló szőrök vannak. Világos, sárgás színű állat. Feje hosszú, a homlok nyúlványa előremered (44. ábra: A). A csáp 1. ízének vége rövid szakaszon megvastagodott, itt barna, a 4. íz sötétbarna. Előháta nem túl domború, oldala egyenes. A pászta hegye és a fedőt belülről határoló szegély barna. A hártyán hosszanti, hátrafelé szélesedő barna sávok vannak. A combok vége enyhén, egyenletesen vastagszik, oldalról kissé lapított. 7-9 mm.


Közép- és Dél-Európában, valamint Kisázsiában elterjedt faj. Magyarországról csak néhány példánya ismeretes (Budapest, Gödöllő). Száraz, homokos területeken mezei üröm (Artemisia campestris) alatt található. Kifejletten telel át. A nőstény petéit májusban rakja le, egyesével vagy párosával, a tápnövény szárára, levelére. Lárvái zöldek.


hirticornis (BRULLÉ, 1835)
Dr. Vásárhelyi Tamás: Fauna Hungariae 157. füzet Poloskák III. - Heteroptera III.

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó