Leírás

Nagyobb faj. A membrán középsejtje közel háromszor hosszabb legnagyobb szélességénél (12. ábra: C). Teste megnyúltabb (15. ábra). A szárnyjegy 2 sötétbarna vagy fekete foltot visel, disztális határoló foltja világosabb, mint az előző fajé. Az 1. csápíz valamivel hosszabb, mint a 2. A fej sárgásfehér, előháta barnássárga, 2 hosszanti, világos vonal által határolt 2 sötét folttal és világos oldalszegéllyel, proxi- mális részén világos folttal. A pajzs és az utópajzs barnássárga, világos szegéllyel és világos tűvel. A félfedők nagy része barna, a membrán világosabb, mindkettő sárgásfehér oldalszegéllyel és foltokkal. A hát és a hasoldal barnássárga. A csápok és a lábak világosak, sötét gyűrűkkel. 4,5 - 5,5 mm.


Egész Európából ismert, megtalálható Észak-Afrikában, az Azori-szigeteken. a Szovjetunió európai részének déli területein és Közép-Ázsia nyugati vidékein, Hazánkban legtöbb példányát Budapest környékén gyűjtötték, de előkerült a Dunántúl, a Duna-Tisza köze és a Bükk hegység néhány pontjáról is. Hazánkban nem gyakori. Nedves szobákban, padlásokon, csűrökben, öreg lombosfákon és madárfészkekben található, a molnárfecske fészkéből rostálták. Szinte az év minden időszakában gyűjthető, imágó alakban telel (= maculata HALD.) - szúnyogképű rablópoloska


culiciformis DE GEEK
Benedek Pál: Fauna Hungariae 94. füzet Poloskák VII. - Heteroptera VII.