Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Teste fekete vagy szurokbarna, szárnyfedői és előtora egyszínűek, az előtor háta barnásvörös, valamennyi comb vége, lábszárai és lábfejízei, valamint a csápok töve is sárgásvörös. A fejtető igen gyéren és finoman szőrözött, de a szőrözöttség oldalról nézve is jól látható. Feje és az előtor háta fényes, szárnyfedői elmosódottan, bőrszerűen ráncolva pontozottak, ugyancsak fényesek. 2,8—4,5 mm.

Előfordul Észak- és Közép-Európában. Magyarországon elterjedt, de sehol sem gyakori. Tápnövénye a Pinus silvestris és a P. nigra — Feketebarna erdeifenyő-levelész

Változata:

1. Az előtor háta ugyanolyan szurokbarna vagy fekete, mint a szárnyfedők. — A törzsalak közt nem ritka
ab. silvestris Weise
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

szurokbarna fenyőlevelész

Források:

- Merkl Ottó (2010): A Naszály bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 5. p. 533–639.

- Merkl Ottó, Szél Győző (2012): A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 8. p. 373-458

Tudományos név:

Calomicrus pinicola

Források:

- Merkl Ottó (2010): A Naszály bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 5. p. 533–639.

- Merkl Ottó, Szél Győző (2012): A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 8. p. 373-458

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás