Fejlődési szakasz: imágó

1. oldal (1 - 3 / 5)

Találatok

Előfordulási térkép

Leírás

Feje és előtora kopasz, meglehetősen erősen és szórtan pontozott, szárnyfedői finoman, bőrszerűen ráncoltak. Az előtor hátulsó szegélye majdnem egyenes. Csápja rövid, és a vége kissé megvastagodik. Teste, különösen feje, előtora és szárnyfedői kék színűek. 7-24mm.


Előfordul Közép-Európában, a Kaukázusban és Turkesztánban. Faunaterületünkön elterjedt, de elég ritka. A hegy- és dombvidék lakója.


brevicollis PANZ.

Változatai:

1. Feje és előtora sűrűbben pontozott, majdnem ráncos, a szárnyfedők ráncozása durvább. - Előfordul a törzsalak között, és nálunk gyakoribb annál.
ab. cephalotes CURT.

2. Feje és előtora gyéren, de erősen pontozott, a pontok közterei simák és fényesek. - Faunaterületünkről Horvátországból ismerjük [ab. splendens ESCHEIL]

3. A hátulsó lábfej első ízének töve sárgásvörös. - Ritka (Budapest)
ab. pallidotarsalis KASZ.
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1956): Felemás lábfejízes bogarak III. – Heteromera III. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

tar nünüke

Forrás:

- Magyar Közlöny 2015/158.

Tudományos név:

Meloe brevicollis

Forrás:

- Dr. Kaszab Zoltán (1956): Felemás lábfejízes bogarak III. – Heteromera III. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Társalgás