Megjelent Csősz Sándor A földi idegenek - a hangyák világa című könyve. Megvásárolható a Líra oldalán.
Támogasd a határozók munkáját eseti, vagy rendszeres befizetéssel.

Hirdetés. Segítsd te is az ismeretterjesztést adatrögzítéssel, vagy határozással. Aktív rögzítők és határozók számára a hirdetés nem jelenik meg.

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Feje és előtora kopasz, meglehetősen erősen és szórtan pontozott, szárnyfedői finoman, bőrszerűen ráncoltak. Az előtor hátulsó szegélye majdnem egyenes. Csápja rövid, és a vége kissé megvastagodik. Teste, különösen feje, előtora és szárnyfedői kék színűek. 7-24mm.


Előfordul Közép-Európában, a Kaukázusban és Turkesztánban. Faunaterületünkön elterjedt, de elég ritka. A hegy- és dombvidék lakója.


brevicollis PANZ.

Változatai:

1. Feje és előtora sűrűbben pontozott, majdnem ráncos, a szárnyfedők ráncozása durvább. - Előfordul a törzsalak között, és nálunk gyakoribb annál.
ab. cephalotes CURT.

2. Feje és előtora gyéren, de erősen pontozott, a pontok közterei simák és fényesek. - Faunaterületünkről Horvátországból ismerjük [ab. splendens ESCHEIL]

3. A hátulsó lábfej első ízének töve sárgásvörös. - Ritka (Budapest)
ab. pallidotarsalis KASZ.
Dr. Kaszab Zoltán (1956): Felemás lábfejízes bogarak III. – Heteromera III. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

tar nünüke

Forrás:

- Magyar Közlöny 2015/158.

Tudományos név:

Meloe brevicollis

Forrás:

- Dr. Kaszab Zoltán (1956): Felemás lábfejízes bogarak III. – Heteromera III. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Társalgás