Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Hygrotus versicolor (SCHALLER, 1783) – Tarka aprócsíkbogár

A test hossza 3,1–3,6 mm, alakja gömbszerű. A fej sárga vagy vörösesbarna, alapja középen füstös. A csáp sárga, a csúcsízek füstösek. A fej és az előhát csillogó, sűrűn pontozott. Az előhát sárga vagy vörösesbarna, hátsó éle mentén fekete szegélysáv található. A szárnyfedő sárga, a varratcsík fekete, az alap mentén kiterjedt. Emellett 3–4 többé-kevésbé összeolvadt különféle hosszúságú fekete csík látható. A belső csík nem éri el az alapot. A szárnyfedő mindig csillogó, a sok apró pont között csak néhány nagyobb pont található. A szárnyfedő mellfedőjének varrata hajlott. A test hasoldala csillogó, pontozása durva.

Szélesen elterjedt palearktikus faj. Nyílt tavak és lassan áramló patakok növényzet nélküli, nyílt részeit kedveli. Holtmedrek tipikus lakója. Hazánkban szórványos előfordulású, helyenként nem ritka.
Forrás: CSABAI Zoltán (2000): Vízibogarak kishatározója I. (Coleoptera: Haliplidae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Noteridae, Gyrinidae). — Vízi Természet- és Környezetvédelem sor., 15. köt., Környezetgazdálkodási Intézet, Budapest, 277 pp.

Források

Magyar név:

tarka aprócsíkbogár

Forrás:

- CSABAI Zoltán (2000): Vízibogarak kishatározója I. (Coleoptera: Haliplidae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Noteridae, Gyrinidae). — Vízi Természet- és Környezetvédelem sor., 15. köt., Környezetgazdálkodási Intézet, Budapest, 277 pp.

Tudományos név:

Hygrotus versicolor

Források:

- Anders N. Nilsson (Internet version 2017-01-01): Catalogue of Palearctic Dytiscidae (Coleoptera)

- CSABAI Zoltán (2000): Vízibogarak kishatározója I. (Coleoptera: Haliplidae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Noteridae, Gyrinidae). — Vízi Természet- és Környezetvédelem sor., 15. köt., Környezetgazdálkodási Intézet, Budapest, 277 pp.

Társalgás