Fejlődési szakasz: imágó


Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük. 'N' betű jelöli a fajcsoportokat (ha konkrét faj határozása nem lehetséges kép alapján), 'CF' azokat, amikre az adott faj nagyon valószínű, de nem teljesen biztos.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba
Az előhát peremén jellegzetes fehér folt van (mint 3. ábra: C). A csáp 3. íze a leghosszabb és legvastagabb, kb. kétszer olyan hosszú, mint a 2., a töve fekete, a közepétől sárga (4. ábra: B). A csápdudor nyújtott, rajta oldalt fogacska van. A szem előtti dudor hegye világos. Az előhát lapos, a perem széle elöl enyhén beöblösödik. A tarajok laposak, a középsők enyhén, a szélsők erősen széttartók. Pajzsocskája nyújtott, széle enyhén felhajlik, a vége tompa, harmadik negyedében világos. Félfedőjének töve világos, csaknem fehér, itt lekerekítve kiszélesedik. A nőstény félfedője a 8. szelvény tövéig ér, a hímeké a 8. paratergit tövén túlnyúlik. A connexivumok hátulsó külső csücske tompán megtörik. A 8. paratergitek belső széle világos, rajtuk tompa vagy hegyes fog lehet. Lábaik sárgák, a comb és a lábszár közepén széles barna gyűrű van. 6,4-8,5 mm.


Dél-európai faj, nálunk nem nagyon ritka, főként hegyvidékeinken fogták, de előkerült az Alföldről is (Ágasegyháza, Kalocsa). Tápláléka a következő gombák közül kerül ki: púpos egyrétűtapló (Trametes gibbosa), lepketapló (Trametes versicolor), borostás réteggomba (Stereum hirsutum), borostás egyrétű tapló (Trametes hirsutum). Az imágók áprilistól július végéig rajzanak - tarka kéregpoloska


versicolor HERRICH-SCHAFFER, 1835
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Magyar név:

tarka kéregpoloska

Források:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

- Vásárhelyi-Csiby: Kabócák, bodobácsok (Búvár zsebkönyv)

Tudományos név:

Aradus versicolor

Források:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

- faunaeur.org

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.

- biolib.cz

- Vásárhelyi-Csiby: Kabócák, bodobácsok (Búvár zsebkönyv)

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region