Leírás

A csápok feketék, a 4-8. ízek töve sárga . Teste a lábaival együtt fekete, szárnyfedői sárgásbarnák, oldalszegélye és a csúcsa elmosódottan sötétbarna vagy fekete, olykor a vállcsúcs mögött az oldalszegélyén hosszúkás folttal. A szárnyfedők vége ferdén befelé lemetszett, kerekített szögletekkel. Az előtor korongja kétoldalt gyengén benyomott, pontozása sűrű és erős, a szárnyfedők pontozása a vállon sem erősebb, mint az előtoré. A hímek hátulsó lábszárának végén 2 sarkantyú van, az 5. haslemez vége gyengén kikanyarított, a vége kissé benyomott . 8-10 mm.


Előfordul Észak- és Közép-Európa hegyvidékein, faunaterületünkön a Kárpátokban; Magyarországon eddig csak Sopron környékén (Tolvaj-árok), a Bakony hegységben (Zirc) és a Tornai Karszt területén találták. Lárvája a luc- és erdeifenyőben, valamint nyár, bükk, tölgy korhadó ágaiban fejlődik. A bogár június júliusban rajzik, főleg ernyősvirágokon található. Nálunk nagyon ritka, a Kárpátokban gyakori (= delineata CSIKI)


maculicornis DE GEER akt.: Stictoleptura maculicornis - szerk.

Megjegyzés: A füzetben a faj a Leptura nemhez tartozott. Jelenleg az Stictoleptura nembe van besorolva. - szerk.

Változata:

1. Szárnyfedői egyszínű sárgásvörösek, legfeljebb az oldalszegély elöl sötétebb. A törzsalakkal együtt fordul elő és nem ritka (= simplonica auct. nec FAIRM.)
ab. fallax HEYR.
Dr. Kaszab Zoltán (1971): Fauna Hungariae 106. füzet Cincérek - Cerambycidae

Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó