Leírás

A perem teljes hosszában 2-soros, a tarajok magasak, párhuzamosak, hálószemeik nagyok, 1 sort alkotnak. Nyújtott tojásdad, vörösesbarna színű állat. Feje fekete, csápja barna. A perem hálószemei kicsik. A szegélymező 1 sor hosszúkás, a középmező szabálytalan hálószemekből áll. 2,5 mm.


Irodalmi adatok szerint hazánkban gyűjtötték (Szentendre), de bizonyító példánya nincs meg. Mohában és avar között fogták példányait. Eletmódja nem ismert.


[falleni FIEBER, 1844] akt.: verna - szerk.
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)
A félfedők belső szegélye homorúan ívelt, csak a szárnyvégek fedik egymást (13. ábra). Sötétbarna, az előző fajhoz (orientalis - szerk.) hasonló, kicsi. A középmező 2-3-soros. 1,3-1,8 mm.


Egész Európában elterjedt faj, elsősorban hegyvidékekről volt ismert, de hazánkban dunántúli lelőhelyei mellett újabban a Nagyalföld több pontjáról is előkerült. Száraz területeken, legelőkön moháhan él, tápnövénye ismeretlen. A nyári száraz hónapokat kivéve (VII-IX) imágóit egész évben fogták - tavaszi csipkéspoloska


verna (FALLÉN, 1826)
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)