Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírások

A perem teljes hosszában 2-soros, a tarajok magasak, párhuzamosak, hálószemeik nagyok, 1 sort alkotnak. Nyújtott tojásdad, vörösesbarna színű állat. Feje fekete, csápja barna. A perem hálószemei kicsik. A szegélymező 1 sor hosszúkás, a középmező szabálytalan hálószemekből áll. 2,5 mm.


Irodalmi adatok szerint hazánkban gyűjtötték (Szentendre), de bizonyító példánya nincs meg. Mohában és avar között fogták példányait. Eletmódja nem ismert.


[falleni FIEBER, 1844] akt.: verna - szerk.
Forrás: Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)
A félfedők belső szegélye homorúan ívelt, csak a szárnyvégek fedik egymást (). Sötétbarna, az előző fajhoz (orientalis - szerk.) hasonló, kicsi. A középmező 2-3-soros. 1,3-1,8 mm.


Egész Európában elterjedt faj, elsősorban hegyvidékekről volt ismert, de hazánkban dunántúli lelőhelyei mellett újabban a Nagyalföld több pontjáról is előkerült. Száraz területeken, legelőkön moháhan él, tápnövénye ismeretlen. A nyári száraz hónapokat kivéve (VII-IX) imágóit egész évben fogták - tavaszi csipkéspoloska


verna (FALLÉN, 1826)
Forrás: Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

tavaszi csipkéspoloska

Forrás:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

Tudományos név:

Campylosteira verna

Források:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

- RÉDEI, D.: A Naszály poloskafaunája (Heteroptera). (True bugs (Hemiptera: Heteroptera) of the Mt Naszály (Hungary).) – In: PINTÉR, B. & TÍMÁR, G. (eds):A Naszály természetrajza. Tanulmánygyûjtemény. (A natural history of Mt Naszály, Hungary.) Rosalia (A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság tanulmánykötetei, 5.) Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Budapest, pp. 521–532.

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region

Társalgás