Leírás

Az exocorium és az endocorium kis része vörhenyes. Egyébként telje­sen megegyezik az előző fajjal (scarabaeoides). 3—4 mm.

Hazája Dél-Spanyolország, Korzika, Marokkó, Olaszország és Románia. A Kárpátokban 1893-ban Csikszentdomokoson gyűjtötték egy példányát, azóta újabb példány még nem került elő. Igen ritka. (VII.)


[fulvinervis Scott.]

Kiegészítés: Jelenlegi neve fulvipennis, nem fulvinervis.
Cs. Dr. Halászfy Éva: Fauna Hungariae 46. füzet Poloskák II. - Heteroptera II.