Leírás

A perem előreáll, elülső szegélye tompaszögben megtörik. Szürkésbarna, nyújtott tojásdad állat, hátoldalát finom világos szőrzet borítja. A csáp sárgásbarna, 1. és 4. íze fekete. A perem elöl 4-5-, hátul 2-3-soros. Előháta barnássárga. A félfedők felülete többé-kevésbé sík, az erezet néhol sötétbarna. A cubitus az előhát nyúlványának tövénél enyhén megtörik. A hártya néha barna, erezete világosabb. 3,5-3,8 mm.


Közép-európai faj, nálunk a Dunántúl több helyéről, valamint Kalocsáról került elő. Tápnövényei a bogáncs (Carduus), a mezei aszat (Cirsium arvense), a mocsári aszat (C. palustre) és az ökörfarkkóró (Verbascum). Gyakran a virágzatra is kimászik. Kifejletten telel át, az imágókat májustól augusztusig gyűjtötték.


ampliata (HERRICH-SCHAFFER, 1839)
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó