Leírás

Teste kissé megnyúlt tojásdad, egyszínű rozsdavörös. Az előtor háta szórtan és durván, mélyen pontozott, elülső szögletei hegyesen kihúzottak, oldalai különösen meredeken lejtenek, ami miatt a keskeny oldalperem felülről nézve legfeljebb csak a töve közelében látható. A szárnyfedők pontozása is durvább, a durvább pontok közeiben finomabb pontok is vannak beszúrva. A ♂ valamennyi lábának 1. lábfejíze igen széles és hosszú, legalább olyan hosszú, mint a következő 2 íz együttvéve; ezek az ízek szélesebbek, mint a lábszár vége (). 3,5—4 mm.

Előfordul csaknem egész Európában, északon Dániáig, Dél-Skandináviáig, délen Észak-Spanyolországig, Franciaországig, Észak-Olaszországig, a Balkán félsziget északi részéig, keleten a Kaukázusig és Ukrajnáig. Magyarországon elterjedt és gyakori. Tápnövényei különböző Cirsium- és Carduus-fajok (= cardui Gyll.)
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)