Leírás

A 3. csápíz rövidebb, mint az 5. , és a hátulsó lábfej 1. íze sokkal hosszabb, mint a 2. és 3. íz együttvéve (1. alnem: Anisorus MULS.). -- Teste zömök, teljesen fekete, de szárnyfedői egyszínű vörösbarnák (♀), vagy karcsúbb, fekete, de a potroh és a szárnyfedők válla vörösbarna (♂). Feje durván pontozott, felálló gyér szőrözettel, az előtor háta finom lesimuló szőrözettel, és közte gyér felálló szőrökkel, de ez a szőrözet a tor skulptúráját nem fedi teljesen. Szárnyfedői bőrszerűen ráncolva pontozottak, nagyon finom, lesimuló, szürkéssárga, selymes fényű szőrözettel . 11--21 mm.


Előfordul Közép- és Dél-Európában, valamint a Kaukázusban. Faunaterületünkön a hegy- és dombvidék tölgyeseiben elterjedt, gyakori, az Alföldön ritka. Lárvája tölgyben él, de életmódjáról keveset tudnak. A bogár április végétől júliusig repül; gyakran található virágzó cserjéken, főleg galagonyán vagy virágzó tölgyön. Szárazság- és melegkedvelő faj - Tölgycincér


quercus GOEZE akt.: quercus - szerk.

Megjegyzés: A füzetben a faj a Stenocorus nemhez tartozott. Jelenleg a Anisorus nembe van besorolva. - szerk.

Változatai:

1. Előfordulnak olyan ♂ példányok, amelyeknek szárnyfedői egyszínű vörösbarnák, mint a ♀-é. - A törzsfaj között ritka (Simontornya)
ab. dispar PANZ. ♂

2. Olykor a ♂ fekete szárnyfedőin nemcsak a vállfolt vörösbarna, de az oldalszegély és a varrat is. - Ritka (Budapest)
ab. marginatus KRAATZ ♂

3. Mind a ♂, mind a ♀ példányok között előfordulnak teljesen fekete szárnyfedőjűek. - Gyakori (= discolor FLEISCH.)
ab. unicolor FLEISCH.
Dr. Kaszab Zoltán (1971): Fauna Hungariae 106. füzet Cincérek - Cerambycidae

Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó