Leírás

Csápjai rövidek és vastagok, a szárnyfedők tövét alig érik el. A halánték a szemek mögött nagyon erősen fejlett, hosszabb, mint a szem. Szárnyfedői sárgásvörös szőrözettel, a 2 vörös harántcsík között oldalt csupasz fekete folt nélkül. Teste fekete, szárnyfedőin 2 széles vöröses harántcsíkkal. A szárnyfedők tövében a vállszöglet és a pajzsocska között dudorodás emelkedik ki, amelyet kétoldalt barázdaszerű bemélyedés határol. Többnyire 2 gyengén kiemelkedő bordája van, köztük a felület durván ráncosan pontozott. A homlok, a halánték alul, valamint az előtor háta kétoldalt hosszában sárgán, sűrűn szőrös, a szárnyfedő sárga szőrözete sűrű foltokat alkot. 17-26 mm.


Előfordul Európától Nyugat-Szibériáig és Kisázsiában. Faunaterületünkön a hegy- és dombvidéken elterjedt, gyakori. Lárvája főleg tölgyben él, de előfordul nyír, éger vagy gesztenye fájában is; a kéreg alatt rág járatokat, és ott is bábozódik. Az imágó május-júniusban jelenik meg, többnyire száraz fák napsütötte oldalán tanyázik, vagy virágzó cserjéken található, főleg kökényen, galagonyán és bodzafán; ölfán is gyakori - Tölgyes-tövisescineér


sycophanta SCHRANK

Változatai:

1. A szárnyfedőn 2 vöröses harántsáv van: egy a közepe előtt és egy a közepe mögött, egyébként fekete . - Közönséges
forma typica

2. A szárnyfedői a hátulsó vörös harántsávtól a csúcsig teljesen vörösek . - Nagyon ritka
ab. apicefasciatum HEYR.

3. A szárnyfedőnek csak a töve és a csúcsa fekete, a 2 harántsáv között teljesen vöröses . - Nagyon ritka
ab. latefasciatum MÜLL.
Dr. Kaszab Zoltán (1971): Fauna Hungariae 106. füzet Cincérek - Cerambycidae

Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük. 'N' betű jelöli a fajcsoportokat (ha konkrét faj határozása nem lehetséges kép alapján), 'CF' azokat, amikre az adott faj nagyon valószínű, de nem teljesen biztos.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó