Leírás

Az előtor háta a korongján és oldalt is egyaránt sűrűn szemecskézett (), ritkásan szőrözött, szárnyfedői lesimuló, sűrű és finom szőrözettel borítottak. Feje sűrűn és durván pontozott, homloka a csápgödrök közt barázdált. Az előtor háta középen lapos, gyakran a korong is kétoldalt benyomott. Szárnyfedői nagyon finoman és sűrűn pontocskázottak, fénytelenek. Teste fekete, szárnyfedői, lábai, csápjai, az előtor szegélyei és a melltő oldala vörösbarna. 8-17 mm.


Előfordul Európától Nyugat-Szibériáig. Faunaterületünkön a Kárpátokban elterjedt és gyakori, Magyarországon ritka, eddig csak Sopron környékéről, Magyaróvárról és a Zempléni-hegységből (Pálháza) ismerjük. Lárvája a lucfenyőben él. A bogár április végétől júliusig található.


fuscum FABR.

Változatai:

1. Olykor az előtora teljesen fekete, szegélyei sem világosak. - A törzsfaj között fordul elő (Retyezát)
[ab. obscuratum PLAV.]
Dr. Kaszab Zoltán (1971): Fauna Hungariae 106. füzet Cincérek - Cerambycidae