Nincsenek még felhasználói találatok

Előhátának oldalsó szögletei lekerekitettek; középső lábának karmai legfeljebb 1/8 -dal hosszabbak, mint lábfejíze, s középső lába combjának csúcsi 2/3-ában csak néhány hosszabb szőr ered. Zömökebb. Barna, feje és lábai sárgák. Hímjének homlokgödre sekély, de határozott, egy kicsit a szemek alsó szegélye fölé nyúlik, s ott ívben lekerekített. Előháta, clavusa és coriurna rovátkolt. Előhátán (20. ábra: B) legtöbbször 9 sárga, részben elágazó és egymással összeköttetésbe lépő harántsáv húzódik végig. Félfedője (20. ábra: E) clavusának és coriumának világos harántcsíkjai nem mindig szabályosak, gyakran elágaznak, darabokra szakadozottak. Hímjének palája félovális alakú, azaz külső szegélye ívszerűen domború, alsó szegélye majdnem egyenes, 2 közel egyenlő hosszú oldaltövis-sora közül az egyik egyenes és majdnem párhuzamos az alsó szegély tövi harmadával, a másik hajlott, a külső szegély mentén annak első harmadában húzódik; tövi sorában általában 18, csúcsi sorában 14 oldaltövis van. Strigilje (19. ábra: L) kerekbe hajló, 5-7, részben darabokra szakadozott fésűs lemezkesorból áll. 8-9 mm.


Egész Európában elterjedt, Magyarországtól északra és nyugatra igen gyakori, nálunk azonban eddig mindössze két biztos lelőhelye van: Kővágóörs és Kőszeg. Olyan nádas, sásos tavakban él, ahol sok szerves anyag halmozódik fel.


distincta FIEB.
Soós, Á. (1963): Poloskák VIII. - Heteroptera VIII.: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Magyar név:

tompahátú búvárpoloska

Forrás:

- Csongor Győző: Szeged és a környező területek vízi Hemiptera fajainak ökológiája és elterjedése - A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 1956

Tudományos név:

Sigara distincta

Források:

- faunaeur.org

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.

- biolib.cz

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region

- Pal Boda, Tamás Bozóki, Tamás Vásárhelyi, Gábor Bakonyi, Gábor Várbíró (2015): Revised and annotated checklist of aquatic and semi-aquatic Heteroptera of Hungary with comments on biodiversity patterns