Segítsd te is az izeltlabuak.hu működését! Bővebben

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Előhátának oldalsó szögletei lekerekitettek; középső lábának karmai legfeljebb 1/8 -dal hosszabbak, mint lábfejíze, s középső lába combjának csúcsi 2/3-ában csak néhány hosszabb szőr ered. Zömökebb. Barna, feje és lábai sárgák. Hímjének homlokgödre sekély, de határozott, egy kicsit a szemek alsó szegélye fölé nyúlik, s ott ívben lekerekített. Előháta, clavusa és coriurna rovátkolt. Előhátán () legtöbbször 9 sárga, részben elágazó és egymással összeköttetésbe lépő harántsáv húzódik végig. Félfedője () clavusának és coriumának világos harántcsíkjai nem mindig szabályosak, gyakran elágaznak, darabokra szakadozottak. Hímjének palája félovális alakú, azaz külső szegélye ívszerűen domború, alsó szegélye majdnem egyenes, 2 közel egyenlő hosszú oldaltövis-sora közül az egyik egyenes és majdnem párhuzamos az alsó szegély tövi harmadával, a másik hajlott, a külső szegély mentén annak első harmadában húzódik; tövi sorában általában 18, csúcsi sorában 14 oldaltövis van. Strigilje () kerekbe hajló, 5-7, részben darabokra szakadozott fésűs lemezkesorból áll. 8-9 mm.


Egész Európában elterjedt, Magyarországtól északra és nyugatra igen gyakori, nálunk azonban eddig mindössze két biztos lelőhelye van: Kővágóörs és Kőszeg. Olyan nádas, sásos tavakban él, ahol sok szerves anyag halmozódik fel.


distincta FIEB.
Forrás: Soós, Á. (1963): Poloskák VIII. - Heteroptera VIII.: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

tompahátú búvárpoloska

Forrás:

- Csongor Győző: Szeged és a környező területek vízi Hemiptera fajainak ökológiája és elterjedése - A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 1956

Tudományos név:

Sigara distincta

Források:

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region

- Pal Boda, Tamás Bozóki, Tamás Vásárhelyi, Gábor Bakonyi, Gábor Várbíró (2015): Revised and annotated checklist of aquatic and semi-aquatic Heteroptera of Hungary with comments on biodiversity patterns

Társalgás