Leírás

A potroh hasoldala fekete, legfeljebb a haslemezek hátulsó szegélye és sarka világos. Az előhát hátulsó sarka és középső fekete foltja közt a sárga szakasz nem vagy alig szélesebb, mint a középső fekete folt. A csáp 2. íze többnyire egyszínű sárga vagy sárgásbarna, ritkán halványbarna gyűrűk vannak rajta. Világosabb sárgásbarna faj, fekete mintázattal (47. ábra). Az előhát hátulsó sarka szélesen domborodik. A csípők feketék, hátulsó szegélyük sárgás. A potroh hátoldala és a connexivumok feketék. 4,1-4,7 mm.


Dél- és Közép-Európában elterjedt faj, Csehszlovákiától északra már nem fordul elő. Magyarországon szórványosan találták, elsősorban dombvidékeken. Tápnövényei: erdei tisztesfű (Stachys silvatica), gyűszűvirág (Digitalis ambigua). Az imágók júniustól augusztusig kerültek elő.


culicinus SEIDENSTÜCKER, 1948
Dr. Vásárhelyi Tamás: Fauna Hungariae 157. füzet Poloskák III. - Heteroptera III.