Neked is van fényképed, amit megosztanál? Regisztrálj! ×

Leírás

Szárnyfedői teljesen sárga színűek, csak keskeny oldal- és varratszegélye fekete, a fekete szegély a vállbütyökre nem terjed ki, a sárga szín a szárnyfedők tövéig ér (). Nagytermetű, széles és domború faj. A csáp töve (az első 3 íz), a combok vége, a lábszárak és lábfejízeik sárgák, egyébként feketék. Feje finoman és szórtan pontozott, az előtor háta elmosódott, szárnyfedői finoman és rendezetlenül pontozottak. A hímvessző széles és párhuzamos szélű, a vége gyengén kiszélesedett és majdnem félkör alakban kimetszett (). 2,5—3,5 mm.

Előfordul Közép-Európában északon Finnországig, nyugaton Kelet-Franciaországig és Hollandiáig, délen Jugoszláviáig és Romániáig, keleten Szibériáig. Előfordul még Észak-Amerikában is, ahol kártevőként tartják nyilván. Tápnövénye kizárólag az Armoracia rusticana. Magyarországon elterjedt és gyakori
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)