Leírás

rövid szárnyú alakja = formae micropterae:

Feje rövidebb, legfeljebb olyan hosszú, mint az előtora, homlokíve szélesen lekerekített. Félfedője erősebben csillog, sötét rajzolata kevésbé éles, mert csíkjai beleolvadnak a tompa sárga alapszínbe. Potrohának 3. hátlemezén nincsenek submarginalis sörték. A nőstény 7. haslemezének széles, trapéz alakú középlebenye (7. ábra: J) rövidebb. A hím jobboldali paramerája (7. ábra: G) nagyon hasonlít az előző fajéhoz, a baloldali (7. ábra: H) azonban lényegesen eltér, mert nyele hosszabb, keskenyebb és sűrűn fogazott, csúcsa csavarodott és hosszabb, sarló alakú nyúlványban végződik. ♂, ♀ = 2,28 (2,00-2,57) mm.


Nyugat- és Közép-Európában honos. Hazánkban a Dunántúlon és az Alföld északi felében fordul elő. Magyarországon ez a faj az előzővel együtt él, tolünk nyugatra csak ez a faj, keletre az előző faj otthonos. Többnyire állóvizekben, így mérsékelten mély tavakban, mocsarakban, holtágakban fordul elő, de ritkán patakokban és folyókban is megtalálható (= Scholtzi FIEB., semilaevis HORV., brachynota HORV.)


meridionalis COSTA akt.: scholtzi

teljes szárnyú alakja = formae macropterae:

Fejének homlokíve szélesen lekerekített. Félfedőjének sötét rajzolata nem éles, a sávok elmosódott szélűek. A potroh 3. hátlemezének szegélyén a submarginalis sörték teljesen csenevészek. A nőstény 7. haslemezének középlebenye rövidebb (7. ábra: I). A hím paramerái mint 7. ábra: G-H. ♂, ♀ = 2,36 (2,29-2,47) mm.
Soós, Á. (1963): Poloskák VIII. - Heteroptera VIII.: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)