Segítsd te is az izeltlabuak.hu működését! Bővebben

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

rövid szárnyú alakja = formae micropterae:

Feje rövidebb, legfeljebb olyan hosszú, mint az előtora, homlokíve szélesen lekerekített. Félfedője erősebben csillog, sötét rajzolata kevésbé éles, mert csíkjai beleolvadnak a tompa sárga alapszínbe. Potrohának 3. hátlemezén nincsenek submarginalis sörték. A nőstény 7. haslemezének széles, trapéz alakú középlebenye () rövidebb. A hím jobboldali paramerája () nagyon hasonlít az előző fajéhoz, a baloldali () azonban lényegesen eltér, mert nyele hosszabb, keskenyebb és sűrűn fogazott, csúcsa csavarodott és hosszabb, sarló alakú nyúlványban végződik. ♂, ♀ = 2,28 (2,00-2,57) mm.


Nyugat- és Közép-Európában honos. Hazánkban a Dunántúlon és az Alföld északi felében fordul elő. Magyarországon ez a faj az előzővel együtt él, tolünk nyugatra csak ez a faj, keletre az előző faj otthonos. Többnyire állóvizekben, így mérsékelten mély tavakban, mocsarakban, holtágakban fordul elő, de ritkán patakokban és folyókban is megtalálható (= Scholtzi FIEB., semilaevis HORV., brachynota HORV.)


meridionalis COSTA akt.: scholtzi

teljes szárnyú alakja = formae macropterae:

Fejének homlokíve szélesen lekerekített. Félfedőjének sötét rajzolata nem éles, a sávok elmosódott szélűek. A potroh 3. hátlemezének szegélyén a submarginalis sörték teljesen csenevészek. A nőstény 7. haslemezének középlebenye rövidebb (). A hím paramerái mint . ♂, ♀ = 2,36 (2,29-2,47) mm.
Forrás: Soós, Á. (1963): Poloskák VIII. - Heteroptera VIII.: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

törpe búvárpoloska

Források:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

- Csongor Győző: Szeged és a környező területek vízi Hemiptera fajainak ökológiája és elterjedése - A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 1956

Tudományos név:

Micronecta scholtzi

Források:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.

- Bakonyi, Vásárhelyi: Aquatic and semiaquatic bugs of the Bükk National Park

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region

- Pal Boda, Tamás Bozóki, Tamás Vásárhelyi, Gábor Bakonyi, Gábor Várbíró (2015): Revised and annotated checklist of aquatic and semi-aquatic Heteroptera of Hungary with comments on biodiversity patterns

Társalgás