Leírás

Az előhát középső részén harántirányú mély barázda húzódik. A pajzs vége nem éri el a corium külső csúcsszögletét. A membrán fekete vagy barnás erezetű (2. ábra : E). 3-4 mm.


Eurázsiai faj. Magyarországon elég ritka, csak az Alföldről és a Dunántúlról van néhány adatunk. Általában száraz, homokos, napos területeken található szórványosan, de előfordul bozótos, nedves helyeken is. Napközben többnyire beássa magát a homokba. Leginkább az ökörfarkkóróról és az Artemisia caropestris-ről gyűjthető, de fákról is, különösen égerről.


Kiegészítés: A könyvben a fenti leírás az O. nanushoz tartozik. Magyarországi példányai azonban O. opacusnak bizonyultak (Scholtz). - szerk.
Cs. Dr. Halászfy Éva: Fauna Hungariae 46. füzet Poloskák II. - Heteroptera II.