Segítsd te is az izeltlabuak.hu működését! Bővebben

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírások

A félfedő legalább olyan hosszú, mint a fej és az előhát együttvéve. Az előhát oldala többé-kevésbé egyenes (). A csáp barna, csak a 2. íz közepe, esetleg vége is sárgás. Feje vörösesbarna, előháta és pajzsocskája barna, félfedője sárgásbarna, a potroh fénylő barnásfekete. Félfedője olyan hosszú, mint feje és előháta együttvéve. Potroha kerekded (). 1,6-1,7 mm.

pselaphiformis CURTIS, 1833 ♀
Forrás: Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)
Az előhát matt. A szárnytoldalék hátul kiszélesedik (). Feje, előháta és csápja barnásfekete, a félfedő világosbarna, a fedőn hátul világos harántsáv van. A szárnytoldalék és a fedő vége pirosas. Lábai sötétharnák. A csáp 2. íze nincs fele olyan hosszú, mint az előhát hátulsó szegélye. Az előhát oldala többé-kevésbé egyenes, hátulsó szegélye homorú. Az előhátat és a félfedőt rövid, világos szőrök borítják. 2,2-2,5 mm.


Európában és Elő-Ázsiában elterjedt faj. Hazánkban eddig csak Egerből került elő. Fák elváló kérge alatt vagy repedéseiben él, de mohából és avar alól is gyűjtötték. Pete állapotban telel át, imágói már májusban megjelennek.


pselaphiformis CURTIS, 1833 ♂
Forrás: Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

törpepoloska

Forrás:

- Vásárhelyi-Csiby: Kabócák, bodobácsok (Búvár zsebkönyv)

Tudományos név:

Loricula pselaphiformis

Források:

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.

- Vásárhelyi-Csiby: Kabócák, bodobácsok (Búvár zsebkönyv)

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region

Társalgás