Leírás

Az előhát oldalszögletei hosszú, éles, egyenes, elálló tövisben végződnek. A test színe a barnától a vörösbarnáig változhat (52. ábra: D). 8—11 mm.


Európában és Észak-Ázsiában él, Közép-Európában inkább hegyvidéken. Hazánkban ritka, eddig csak Budapestről került elő. Erdőszéli bokrokon, leginkább Vaccinium-on, Ribes- és Butus-féléken, valamint lomb- és tűlevelű fákon él. (VI.)


ferrugata FABR.
Cs. Dr. Halászfy Éva: Fauna Hungariae 46. füzet Poloskák II. - Heteroptera II.