Leírás

Sötét ibolyáskék, olykor gyengén zöldes csillogással. Az előtor háta majdnem félgömb alakú (♂) vagy hosszabb, és előrefelé erősebben keskenyedik (♀), pontozása finom és szórt. A szárnyfedők pontozása még szórtabb, olykor szabálytalan kettős sorokba tömörült pontokkal, a csúcsa előtt gyengén benyomott szabálytalan pontsorokkal (). 8—10 mm.

Előfordul a palearktikus régió nagy részében Franciaországtól Észak-Kínáig. Magyarországon mind a síksági, mind a hegy- és dombvidéki erdőkben, erdei tisztásokon és főleg erdőszegélyeken a Cynanchum vincetoxicum-on gyakori. (VI—VII.) (= pretiosus Schneid.)

Változata:

1. Feje és az előtor háta zöld, szárnyfedői feketéskék színűek. — Előfordul a törzsalak közt, de ritka (Parád)
ab. bicolor Fleisch.
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük. 'N' betű jelöli a fajcsoportokat (ha konkrét faj határozása nem lehetséges kép alapján), 'CF' azokat, amikre az adott faj nagyon valószínű, de nem teljesen biztos.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó