Leírás

Csápja teljes egészében piros, egyszínű. A hasoldal pontozottsága sűrű, finom, egyenletes. A fej hosszúkás, pofái valamivel szélesebbek, mint a fejpajzs. A fejpajzs vége tompa, szabadon áll és olyan hosszú, mint a pofák. A szemek nagyok, kerekdedek. A fej oldalszéle kissé ívelt. Az előhát oldalszéle erősen, szabályosan fogazott, vállcsúcsa jóval túlhaladja az éles hegyben végződő, felhajló exocorium alapját. A pajzs alapjának két oldalán 2 vízszintesen megnyúlt sárga folt van; vége megnyúlt, oldalszélei párhuzamosak. Az elülső comb elülső részén 1 kis tövis van. A bűzmirigyek kivezetőnyílása széles, hosszú, nagyjából tülök alakú narancssárga levezetőcsatornában fekszik. A connexi­vum közepe észrevehetően kiszélesedik (47. ábra: C). 11-13 mm.


Az egész palearktikumban előfordul. Faunaterületünkön nem túl gyakori. Az Alföldről, a Börzsöny és a Bükk hegységből, valamint a Magyar Középhegy­ség dunántúli részeiből vannak adataink. Nedves, hűvös, erősen bokros helyeken, mocsári erdőkben és gyümölcsösökben él. Leginkább az Alnus-, Salix- és Betula- fajokat látogatja, előfordul azonban a Pinus silvestrisen, Picea excelsan, Sphagnum médiumon, Carex lasiocarnan, Phragmiles communison és Equisetum palustrisen is. Jelentékeny hasznot hajt kártékony rovarok és hernyók pusztításával; gyü­mölcsösökben különösen hasznos. Az ágyipoloskát is megtámadja, sőt a bur­gonyabogár lárváit is fogyasztja. (VI-IX.)

bidens L.
Cs. Dr. Halászfy Éva: Fauna Hungariae 46. füzet Poloskák II. - Heteroptera II.

Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó

Fejlődési szakasz: lárva