Leírás

A potroh hasoldala piszkossárga (♂) vagy zöldessárga (♀), középen fekete, elmosódó szélű sáv húzódik a potroh közepéig. Az előhát hátulsó-középső fekete foltja nagyon kicsiny, keskeny, jóval keskenyebb, mint a közte és a hátulsó sarkak közt levő sárga sáv. A csáp 2. ízén általában 4 barna gyűrű van. Az előző fajnál (culicinus - szerk.) valamivel sötétebb alapszínű. Az előhát hátulsó sarkai keskenyen domborodnak ki. A csípők sárgásbarnák, a tövük lehet sötétbarna. A potroh hátoldalán széles fekete sáv húzódik, szegélye és a connexivumok sárgásak. 3,7-4,4 mm.


Egész Európában elterjedt faj, hazánkban ritka (Fót, Romhány, Zagyvapálfalva). 2 tápnövényét tartják számon, a tövises iglicét (Ononis spinosa) és a nálunk nem élő O. repens-t. A kevés előkerült példány alapján életmódjáról keveset lehet mondani, hazai példányait augusztustól októberig gyűjtötték - tüskés szúnyogpo1oska


punctipes (GERMAR, 1822)
Dr. Vásárhelyi Tamás: Fauna Hungariae 157. füzet Poloskák III. - Heteroptera III.

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó

Fejlődési szakasz: lárva