Leírás

Világosbarna, sötétebb foltokkal (30. ábra). A fej barna, a csápok harnássárgák, 3. és 4. ízüket finom szőrök borítják, a 3. íz vége megvastagszik. A tövisek világossárgák. A keskeny, lapos nyakhólyag mögött széles harántirányú barázda van, ehhe hajlik bele a perem elülső kiszélesedő része. Az előhát nyúlványának végén sötét folt van, ennél ér véget az alacsony középső taraj. A félfedőkön a középmező harántere tájékán, a radiusmedia és a cubitus találkozásánál, valamint a hártyán elmosódó barna folt van. Az oldalmező 5-, a középmező 7 -soros. A hálószemek a hártya kivételével az egész hátoldalon aprók. 2,1-2,4 mm.


Mediterrán faj, nálunk - főleg az Alföldön - helyenként gyakori. Lomboserdőkben, ligeterdőkben, legelőkön él, fás hajtású növényeket szívogat. Tápnövényei az enyves éger, a mandula, az egybibés galagonya, a körte, az alma, a fehér nyár, a rezgő nyár és a fekete nyár. Kifejletten telel át, imágói áprilistól októberig rajzanak.


unicostata (MULSANT & REY, 1852)
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)