Fejlődési szakasz: imágó


Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük. 'N' betű jelöli a fajcsoportokat (ha konkrét faj határozása nem lehetséges kép alapján), 'CF' azokat, amikre az adott faj nagyon valószínű, de nem teljesen biztos.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba
A csápdudor megnyúlt, túlnyúlik a csáptőn, hegye lefelé irányul (). Az előhát sárga elülső csücskei előrenyúlnak. A pajzsocska hegye kihúzott, feltűnően sárgásfehér, ez szabad szemmel is jól látszik. Fején hosszanti irányú fekete-sárga csíkok váltják egymást. A pontszernek mögött fekete folt van. Csápjának 2. és 3. íze vörösesbarna, hengeres, egyforma vékony, vékonyabb, mint az 1. és a 4. íz. Az előhát trapéz alakú, oldalszegélye szögletesen beöblösödik, hátulsó szegélye erősen ívelt. A félfedők elefántcsontszínűek, néha világosbarnák, sűrűn, feketén pontozottak. A fedő hosszanti erein, de főleg az erősebben kiálló sugáréren fekete-sárga foltok váltakoznak, a fedő csúcsa legtöbbször lilás színezetű. A hártyát fehéres foltok tarkítják. Lábain fekete foltok lehetnek, a legnagyobb összefüggő foltok a hátulsó combon vannak. A lábszárak töve és vége fekete, középen feketén pontozott széles gyűrű van. A középső comb belső oldalán a csúcs közelében apró, hegyes fogacska van. Hasoldala sárga, s főleg a melleken sűrűn, feketén pontozott. A potrohon fekete foltokból összeálló két széles sáv van, a potroh szegélye a hát- és hasoldalon egyaránt fekete-sárga mintás. 9-12 mm. Európa déli országaiban és Elő-Ázsiában él, Magyarországon viszonylag gyakori, minden tájegységünkről ismert. Száraz, napos területeken pillangósvirágúakon és azok alatt található. Kifejletten telel át, az imágók április legvégétől június közepéig rajzanak, később csak szórványosan gyűjtötték őket. gracilicornis (HERRICH-SCHAFFER, 1835)
Dr. Vásárhelyi Tamás: Fauna Hungariae 157. füzet Poloskák III. - Heteroptera III.

Magyar név:

tüskéslábú karimáspoloska

Források:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

- Rozner István (2004): Adatok a Mindszentkállai Öreghegy poloskafaunájához (Insecta: Heteroptera) - A Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei 21.

Tudományos név:

Ceraleptus gracilicornis

Források:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

- faunaeur.org

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.

- biolib.cz

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region