Fejlődési szakasz: imágó

1. oldal (1 - 3 / 172)

Találatok

1. oldal (1 - 10 / 152)

Találat dátumaarrow_downward Szerzőswap_vert Észlelte Példányok száma Képek száma
2020-09-09 Krajcsovszky Bence Krajcsovszky Bence 1 1 arrow_drop_down
2020-09-09 Taschek Márton Ágoston
mataschek
Taschek Mátyás 1 1 arrow_drop_down
2020-08-26 JoeGreat JoeGreat 1 1 arrow_drop_down
2020-08-25 Kárpáti Marcell
k.marci
Gáspár Csaba, Zsupos Vivien, Kárpáti Marcell 1 1 arrow_drop_down
2020-08-23 Bán Csaba
bancs
Bán Levente, Bán Noémi, Bogner József, Bánné Varga Klára, Bán Csaba 1 1 arrow_drop_down
2020-08-22 Futó Réka
Heurequ
Kárpáti Marcell, Bodócs Balázs, Futó Réka 1 1 arrow_drop_down
2020-08-20 Bán Csaba
bancs
Bán Levente, Bán Noémi, Bogner József, Bánné Varga Klára, Bán Csaba 1 2 arrow_drop_down
2020-08-15 orsikaka orsikaka 1 1 arrow_drop_down
2020-08-14 Zsupos Vivien Zsupos Vivien 1 1 arrow_drop_down
2020-08-11 JoeGreat JoeGreat 1 1 arrow_drop_down

Előfordulási térkép

Leírás

Arca sima, szeme igen nagy, feje elálló. A hím csápja kétsorosán, azonban csak gyengén pillás, a nőstényé egyszerű. Ajaktapogatója rövid, egyenesen az arc előtt fölfelé görbül, kissé szőrös. Állkapcsi tapogatója apró, fonálszerű (96. ábra: B).
Vállfedői igen hosszúak, hosszabbak, mint a tor, végük borzas, hosszabb szőrökkel elegyedett. Elülső szárnya széles, háromszög alakú,hátulsó szárnya lekerekített.
A lepkék éjszaka repülnek, a mesterséges fény és a csalétek is erősen vonzza őket. Gazdaságilag közömbösek.

Elülső szárnyának alapszíne okkersárgás, tőterén és a külső szegély - téren bíborpiros behintéssel és kevés fekete pikkellyel. Felső szegélyén apró, félhold alakú foltocskák vannak. A keresztvonalak fehérek, a belső aránylag hosszú, a tő körül ívben meghajlott, a külső hullámos, a külső szöglet mögött végződik. A sejtben erős fekete petty van. Rojtja világos, a csúcs alatt széles, fehér csíkja van, ezen a helyen tő vonala is igen széles és erős. A szárny mindig a tő- és a külső szegélytéren a legsötétebb, de a színezet ereje igen változó. Vannak egészen sötét és igen világos példányok is. Hátulsó szárnya sárgával kevert világos bíborpiros, gyér fekete behintéssel, közepén igen széles sárga sáv húzódik, amelyet kétoldalról az elülső szárny 2 fehéres keresztvonalának a folytatása szegélyez. Rojtja fehéres, 2 éles választóvonala van, közülük a tővonal hullámos (96. ábra: A).
Magyarországon mindenütt közönséges. Tápnövényei Lotus-, Faccinium- és Salix-félék, illetőleg mindenféle egyéb növényi törmelék.

22—25 mm.
Repülési ideje VI— IX

/187.oldal/Forrás: Dr. Gozmány László (1963): Molylepkék VI. Microlepidoptera VI. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

tüzesszárnyú fényilonca

Források:

- Pastorális Gábor - A Magyarországon előforduló molylepkefajok jegyzéke, 2012

- Pastorális Gábor, Buschmann Ferenc & Ronkay László (2016) - Magyarország lepkéinek névjegyzéke - Checklist of the Hungarian Lepidoptera

Tudományos név:

Endotricha flammealis

Források:

- Pastorális Gábor - A Magyarországon előforduló molylepkefajok jegyzéke, 2012

- Pastorális Gábor, Buschmann Ferenc & Ronkay László (2016) - Magyarország lepkéinek névjegyzéke - Checklist of the Hungarian Lepidoptera

Társalgás