Fejlődési szakasz: imágó

1. oldal (1 - 3 / 6)

Előfordulási térkép

Leírás

Feje és előtora nagyon finoman, szórtan pontozott, majdnem sima, zsírfényű. A szárnyfedők felülete nagyon finoman ráncolt, vállából a csú- csáig szélesen felhajló szegéllyel. Felülete fekete, alul és a szárnyfedők lehajló oldalszegélye kék. Szőrözete fekete, a hímek lábfejízei alul sárga szőrökkel. 9-23 mm.


Pontusi faj, amely nyugatra Morvaországig, illetve a Bécsi medencéig hatol, keleten Szibériáig, délen a Kaukázusig fordul elő. Faunaterületünkön a síkság és dombvidék lakója. Tavasszal (IV-V.) a puszta füves lejtőkön, az Alföld homokos térségein nem ritka.


uralensis PALL.
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1956): Felemás lábfejízes bogarak III. – Heteromera III. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

uráli nünüke

Forrás:

- Magyar Közlöny 2015/158.

Tudományos név:

Meloe uralensis

Forrás:

- Dr. Kaszab Zoltán (1956): Felemás lábfejízes bogarak III. – Heteromera III. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Társalgás