Egy rövid felhasználói kérdőív kitöltésére szeretnélek felkérni. Köszönöm, ha időt szánsz rá! Nagyban segíted ezzel az oldal fejlődését, jobbá tételét.

Fejlődési szakasz: imágó

1. oldal (1 - 3 / 147)

Fejlődési szakasz: frissen kelt

1. oldal (1 - 1 / 1)

Fejlődési szakasz: báb

1. oldal (1 - 3 / 3)

Találatok

1. oldal (1 - 10 / 99)

Találat dátumaarrow_downward Szerzőswap_vert Észlelte Példányok száma Képek száma
2021-06-22 nvolgyi nvolgyi 1 1 arrow_drop_down
2021-06-19 Bán Csaba
bancs
Bánné Varga Klára 1 2 arrow_drop_down
2021-06-09 Horváth Dávid
Hirvenkurpa
Horváth Dávid 1 1 arrow_drop_down
2021-06-04 Kollár Linda
Topolina
Kollár Linda 1 1 arrow_drop_down
2021-06-04 Kiss Zsuzsanna
Masska
Kiss Zsuzsanna 1 2 arrow_drop_down
2021-06-04 Zvezdovics Tamás
Tomcat
Zvezdovics Tamás 1 1 arrow_drop_down
2021-06-03 nkrisz23 nkrisz23 1 1 arrow_drop_down
2021-06-03 Horváth Dávid
Hirvenkurpa
Horváth Dávid 1 1 arrow_drop_down
2021-05-29 Cserepes Miklós Cserepes Miklós 1 1 arrow_drop_down
2021-05-29 Taschek Márton Ágoston
mataschek
Taschek Márton Ágoston 1 1 arrow_drop_down

Előfordulási térkép

Leírás

A hátulsó lábfej 1. íze karcsú, hosszabb, mint a 2. és 3. íz együttvéve (). Az előtor háta lapos, gyéren pontozott és lapos, fényes kiemelkedésektől egyenetlen (1. alnem: Phymatodes s. str.). - Teste zsírfényű vagy fényes, feje egyenetlenül pontozott, az előtor háta a korong közepén szórtan, oldalt sűrűn és ráncosan pontozott, a pajzsocska előtt, valamint kétoldalt változó alakú sima dudorokkal. Szárnyfedői elöl erősebben és szórtan, a váll mögött elmosódottan és ráspolyszerűen pontozottak, közöttük recézett, ami miatt zsírfényű, barnás, ferdén felálló szőrözettel. Színezete rendkívül változó. A hazai fajok között a legnagyobb (). 6-17 mm (átlag 12-13 mm).

Előfordul egész Európában, a Földközi-tenger medencéjében, a Kaukázuson át Észak-Iránig és Kisázsián át Szíriáig, sőt Észak-Amerikában is. Faunaterületünkön a lomblevelű erdőkben elterjedt és közönséges, tűzifával lakásokba is gyakran behurcolják. Lárvája () főleg tölgyfélék kérge alatt él. A bogár májustól augusztusig rajzik, s főleg ölfán, száraz gallyakon, száraz fák elváló kérge alatt található - Változékony korongcincér

testaceus L.

Változatai:

A. Szárnyfedői egyszínű világosak, sárgásbarnák vagy barnássárgák, szőrözetük világos:

1. Egyszínű sárgásbarna vagy világos barnássárga, a mellvég rendszerint fekete, potroha a ♂ utolsó szelvény kivételével fekete, a ♀-é mindig világosabb. - Meglehetősen ritka (Budapest, Zirc, Öszöd, Pinnye, Debrecen)
forma typica

2. Olyan, mint a törzsalak, de a mellvég oldalai és a hasszelvények vége is barnássárga. - Ritka (Herkulesfürdő)
[ab. fulvobrunneus KANABÉ]

3. Olyan, mint a törzsalak, de a fejtető fekete, olykor a homlok is fekete, vagy ritkán csak a homlok fekete. - Ritka (Lakompak, Nagyenyed)
ab. subtestaceus PLAV.

4. Felül világos sárgásbarna, a fejtető olykor fekete, a mellközép és a mellvég fekete, a combok bunkója és a lábszárak vége sötét, csápja sötét, a tőízek gyakran gyűrűsek. - Ritka (Ócsa)
ab. melanocephalus PONZA

5. A fej nagy része, a mellközép és a mellvég fekete, az előtor és melltő sárga, a ♀ potroha teljesen sárga, lábai sárgák. - Ritka (Budapest, Herkulesfürdő)
ab. Plavilsthikovi KANABÉ

6. Teste fekete, a potroh vége világos, szárnyfedői sárgásbarnák, lábai sötétek. - Nálunk még nem került elő
[ab. luridus PAYK.]

7. Olyan, mint az előző, de potroha teljesen fekete. - Magyarországon még nem találták
[ab. nigricollis MULS.]

8. Feje fekete, előtora és szárnyfedői sárgásbarnák, alul és a lábai feketék. - Eddig nálunk nem került elő
[ab. semiflavus FLEISCHER]

9. Teste fekete, szárnyfedői sárgásbarnák, az előtor kétoldalt sárgásbarnán szegélyezett, potroha és lábai feketék. - Nálunk még ismeretlen
[ab. marginicollis FLEISCHER]

B. Szárnyfedői sárgásbarnák, kékesfekete csúccsal vagy sötét tőfolttal:

10. Teste sárgásbarna, a szárnyfedők csúcsa kékesfekete vagy barnásfekete, potroha fekete vagy barna, a vége világos, lábai sárgásbarnák. - Mindenütt gyakori
ab. praeustus FABR.

11. Olyan, mint az előző, de feje többé-kevésbé fekete. - Nem gyakori
ab. subpraeustus PLAV.

12. Olyan, mint az ab. praeustus FABR., de a szárnyfedőknek nemcsak a csúcsa, hanem az egész hátulsó fele fekete, illetve feketéskék. - Nálunk még nem került elő
[ab. dimidiatipennis CHEVR.]

13. Felül sárgásbarna, de a fej többé-kevésbé fekete, szárnyfedőinek csúcsa is fekete, melle és potroha a vége kivételével fekete vagy barna, a combok is sötétek. - Gyakori
ab. combinatus ROUBAL

14. Olyan, mint az előző, de a feje egészen barnásvörös. - Mindenütt gyakori
ab. subcombinatus PLAV.

15. Feje és az előtor háta fekete, hasoldala csak kissé sötét, szárnyfedői sárgásbarnák, de a töve kék vagy feketéskék. - Faunaterületünkön ritka (Bolesó-Pecho)
[ab. Cameranoi BEFFA]

16. A fejtető fekete, a homlok világos, az előtor háta, a mellközép és mellvég vörösesbarna, a potroh fekete, de a vége világos, szárnyfedői sárgásbarnák, de a töve kék, a combok bunkója és a lábszárak vége sötét. - Eddig nálunk még nem került elő
[ab. Kanabei PLAV.]

17. Szárnyfedői kékesibolya színűek, a varrat mellett azonban széles világos sáv húzódik, vagy a szárnyfedők elülső fele világos, majd fokozatosan sötétedő. Feje fekete, a mellközép és a mellvég fekete, combjai sárgák, potroha a vége kivételével fekete. - Ritka (Debrecen)
ab. fulvolateralis KANABÉ

C. Szárnyfedői kékek, kékesfeketék, ibolyaszínűek vagy zöldes fémfényűek, világosan vagy sötéten szőrözöttek:

18. A fej, az előtor, a melltő és mellközép, valamint a lábak és csápok, továbbá a potroh sárgásvörös, szőrözete világos. - Ritka (Budapest, Resicabánya, Radnót, Siófok)
ab. Trenkai KANABÉ

19. Olyan, mint az előző, de a mellvége fekete. - Nem ritka (Debrecen, Siófok, Karapancsa, Simontornya)
ab. Sziegharti KANABÉ

20. A fejtető és a homlok fekete, az előtor háta, a melltő és a lábak sárgásbarnák, a mellközép és mellvég, valamint a potroh a vége kivételével fekete, szárnyfedői világosan szőrözöttek. - Nagyon gyakori
ab. similaris KÜST.

21. Olyan, mint az előző, de a szárnyfedők varrata, valamint gyakran oldalszegélye is egészen keskenyen barna vagy barnássárga, a pajzsocska is többnyire sárga, felülete világosan szőrözött. - Gyakori
ab. fulvipilis J. MÜLL.

22. Feje nagyrészt fekete, előtora sárgásbarna, olykor elmosódott fekete foltokkal. A melltő világos, a mellközép és a mellvég fekete, potroha a vége kivételével fekete, a combok bunkója sötét. - Ez a legközönségesebb forma
ab. variabilis L.

23. Hasoldala teljesen egyszínű sárgásvörös, feje és az előtor háta ugyancsak világos, de a fejtető fekete, lábai világosak. - Ritka (Debrecen, Mezőberény, Budapest, Szigetszentbalázs)
ab. Lichtneckerti KANABÉ

24. Feje fekete, alul és lábai feketék, a potroh vége világos, előtora fekete, de oldalai világosak. - Gyakori
ab. fennicus L.

25. Feje és előtora szurokfekete, lábai is sötétek, potroha a végén világos, szárnyfedői szőrözete sötét. - Gyakori
ab. violaceoniger KANABÉ
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1971): Fauna Hungariae 106. füzet Cincérek - Cerambycidae

Források

Magyar név:

változékony korongcincér

Források:

- Hegyessy Gábor: Borsod-Abaúj-Zemplén megye cincérfaunája. Coleoptera: Cerambycidae

- Dr. Medvegy Mihály (1987): A Bakony természettudományi kutatásának eredményei 19.

- Merkl Ottó, Szél Győző (2012): A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 8. p. 373-458

- Otto Merkl, Szénási Valentin (2018): A Turjánvidék Natura 2000 terület déli részének bogárfaunája (Coleoptera). (The beetle (Coleoptera) fauna of the southern part of the Turjánvidék Natura 2000 site.)

Tudományos név:

Phymatodes testaceus

Források:

- Hegyessy Gábor: Borsod-Abaúj-Zemplén megye cincérfaunája. Coleoptera: Cerambycidae

- cerambycidae.eu

- Dr. Medvegy Mihály (1987): A Bakony természettudományi kutatásának eredményei 19.

- Merkl Ottó, Szél Győző (2012): A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 8. p. 373-458

- Otto Merkl, Szénási Valentin (2018): A Turjánvidék Natura 2000 terület déli részének bogárfaunája (Coleoptera). (The beetle (Coleoptera) fauna of the southern part of the Turjánvidék Natura 2000 site.)

- M.L. Danilevsky: Catalogue of Palaearctic Cerambycoidea 2019.04.09

Társalgás