Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Mindkét ivar teste erősen fénylő, a pontok között nem, vagy csak elmosódottan recézett, pontozása is finomabb, legfeljebb csak a csúcs körül gyengén ráncos. Színe nagyon változó, de sohasem egyszínű rezes bronzfényű. A ♂ utolsó potrohszelvénye középen nem bemélyedt. A ♂ lábfejízei keskenyebbek, mint a lábszárak vége. Termete, skulptúrája és színe is nagyon változó. 6—11 mm.

Előfordul csaknem egész Európában. Tápnövénye a Mentha longifolia, a Thymus serpillum és más erős illatú növény. Magyarországon a hegy- és dombvidéken elterjedt, helyenkint gyakori

Változatai:

1 (4) A szárnyfedőkön pontsorok nyomai felismerhetők; a 2., 4. és 6. közterecske szelesebb, fényesebb, mint a többi, legtöbbször más színű is. Testük nagyobb (7,5—11 mm).

2 (3) A szárnyfedők pontozása a csúcs körül sem ráncos. — Előfordul Angliától Csehországig, továbbá Nyugat-Magyarországon és Horvátország nyugati részében
ssp. cerealis L.

a) Feje rézvörös, a fejtető kék, az előtor háta ugyancsak rézvörös, de középvonala, továbbá 1 vagy 2 folt a szegély mellett sötétibolya színű. A szárnyfedőkön a 2., 4. és 6., valamint a 2 szélső köztér tűzpiros vagy rézvörös, a köztes közterecskék ibolya színűek. Alul és a lábai ibolyakék színűek. — Magyarországon ritka (Veszprém, Sopron, Budapest)
forma typica

b) Teste a rézvörös szín helyett mindenütt ibolyáskék. — Ritka (Magyaróvár)
ab. alternans Panz.

c) Olyan, mint a törzsalak, de a rézvörös szín helyett tompa aranysárga, bronzbarna fénnyel. — Ritka (Budapest, Magyaróvár)
ab. fastidita Bechyné

d) Teste ibolyáskék, díszítése zöldeskék. — Ritka (Magyaróvár)
ab. luxurians Ol.

3 (2) A szárnyfedők pontozása a csúcs körül gyengén ráncos. — Előfordul Horvátország északnyugati részétől Szerbiáig. A Muraközből (Ludbreg) is előkerült, így magyarországi előfordulása is biztosra vehető
[ssp. bivittata Schrank]

a) Olyan, mint a cerealis cerealis ab. fastidita Bechyné. — Ritka
[forma typica]

b) Színe kék, csaknem egyszínű, díszítése rezesen fénylő kék vagy zöld színű. — Horvátországban gyakori
[ab. octovittata Schrank]

4 (1) A szárnyfedők pontozása kevésbé tömörült sorokba, a 6. közterecske még kivehető, de a 2. és 4. elmosódott. Kisebb termetűek (5,5—7 mm).

5 (6) Fényes, erősen pontozott, az előtor hátának a korongja is durvább pontozással.
— Előfordul Csehszlovákiában, Magyarországon és Szlavóniában. A Dunántúl hegy- és dombvidékén gyakori
ssp. plorans Bechyné

a) Színe kék, díszítése rezes vagy aranyos fényű. — Gyakori
forma typica

b) Színe ibolyáskék, díszítése kék fényű. — Ugyanolyan gyakori
ab. hibernacea Bechyné

6 (5) Kevésbé fénylő, mind az előtor háta, mind a szárnyfedők finomabban pontozottak. Színe egyszínű kék vagy ibolyáskék, díszítése olykor zöldes fényű. — Előfordul Horvátországban, Erdélyben, a Bánságban, sőt Dél-Szlovákiában is. Irodalmi adat szerint Magyarországon is honos, de közelebbi lelőhelyét nem közölték
ssp. bivittata Schrank var. relucentiformis Bechyné

Irodalmi adatok szerint Magyarországon előfordul még a var. alternans Panz., var. ornata Ahr., továbbá a var. mixta Küst. és a var. livornica Motsch. is. Ezek az adatok azonban mind tévesek, mert a nevezett változatok elterjedése seholsem közelíti meg a Kárpát-medencét,
és előfordulásuk teljesen kizártnak vehető.
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

változó mentalevelész

Forrás:

- Merkl Ottó, Szél Győző (2012): A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 8. p. 373-458

Tudományos név:

Chrysolina cerealis

Források:

- Merkl Ottó, Szél Győző (2012): A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 8. p. 373-458

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás