Leírás

A szegélymező 3-4-soros, a fejen 5 hosszú tövis van. Sötétbarna, tojásdad alakú. Feje fekete, a csápdudor, a tövisek, a csápok és a lábak barnák. A perem függőleges, közepe kissé behajlik. Az oldalsó tarajok hátrafelé enyhén széttartanak. A félfedők szélesek, enyhén domborúak, az oldalmező 3-4, a középmező 5-7 soros. A félfedő erei szabálytalanul sötétbarnák vagy feketék lehetnek. 3,2-3, 7 mm.


Egész Európában elterjedt hegyvidéki faj, hazánkban főleg az Északi középhegységben gyűjtötték. Réteken, legelőkön, gyomtársulásokban él. Ismert tápnövényei a margitvirág (Chrysanthemum), a festő rekettye (Genista tinctoria) és a komlós lucerna (Medicago lupulina). Kifejlett állapotban moha közt telel át Imágóit áprilistól augusztusig fogták. - v astagcsápú csipkéspoloska


fabricii (STAL, 1866)
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó