Leírás

A connexivum apofízise - a nőtényhez hasonlóan - a 8. hátlemezen jóval túlnyúlik (39. ábra: M). Teste túlnyomórészt fekete, a hasoldal közepe, a connexivum-szelvények disztális foltjuk kivételével sárgák, az előmell oldala és az előháta részben sárgásbarna. A teljes szárnyú példányok szárnya fekete, a tövön hosszúkás, közepén és a csúcs előtt kerek fehér foltok vannak. 6-7,8 mm.


Európa északi és középső területein gyakori, de Olaszországban és Jugoszlávia északi vidékein is megtalálható. Magyarországon a Balaton-Budapest- Gödöllő-Tard vonaltól északra szórványosan több helyről is előkerült, nálunk nem gyakori. Márciustól szeptemberig gyűjtötték.


Saulii TAM. ssp. Saulii TAM. ♂ akt.: saulii ♂ - szerk.
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)
A connexivum apofízise túlnyúlik a 8. potrohszelvényen (39. ábra: M). Szinezete olyan, mint a hímé. 6-7,8 mm.

----

Saulii ssp. Saulii ♀
akt.: saulii ♀ - szerk.
Saulii TAM. ssp. Saulii TAM. ♀ akt.: saulii ♀ - szerk.
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)