Leírás

A fej és az előhát elülső fele majdnem függőlegesen áll (18. ábra : D). A szipóka rövid, az 1. potrohszelvény hátulsó szélét nem éri el, azon pedig nincsen hosszanti barázda. A feje rövidebb, mint az előbbi fajé. 7,5—8 mm.

Főként a mediterrán faunaterületről ismert, de Kelet-Európábán is előfordul. Hazánkban a Duna-Tisza között található leginkább. Nem gyakori. (IV—VII.)
trigonum KRYN.

Megjegyzés: Jelenleg érvényes neve Ventocoris trigonus
Cs. Dr. Halászfy Éva: Fauna Hungariae 46. füzet Poloskák II. - Heteroptera II.