Fejlődési szakasz: imágó

Fejlődési szakasz: lárva


Teste 6-7 mm hosszú, fekete, gyenge fémfénnyel. A 2. csápíz sárgás vörhenyes, a többi barna.


Európában, Észak-Afrikában, Kisázsiában és Turkesztánban fordul elő. Magyarországon elég gyakori, messze elterjedt. Homokos talajon, növényi korhadék alatt él. Leggyakrabban az ökörfarkkóró gyökerein és az Artemisia campestris levelei alatt található, de felléphet a rozs kártevőjeként is. (II-XI.)
Cs. Dr. Halászfy Éva: Fauna Hungariae 46. füzet Poloskák II. - Heteroptera II.

Magyar név:

világosfarú földipoloska

Forrás:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

Tudományos név:

Sehirus luctuosus

Források:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

- faunaeur.org

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.

- biolib.cz

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region