Leírás

A fejen csak a fejjel egyező színű csáptőtövisek vannak, a szegélymező középen 1-soros. Tojásdad, a hím feltűnően karcsúbb a nősténynél. Szürkéssárga színű, a csipkézet erei barnák. A fej és a csápízek sötétbarnák, utóbbiak csaknem egyforma vastagok. A nyakhólyag kicsi, elülső széle majdnem egyenes. A perem elöl 3-4-, hátul 1-2-, ritkán végig 2-soros. Az előhát sötétbarna, nyúlványa szinben és csipkézetben a félfedőkhöz hasonlít. A szegélymező 1-2, az oldalmező 2-3-, a középmező 3-5-soros. 2,4-3 mm. (2. alnem: Acietha KIRKALDY, 1900)


Egész Európában elterjedt, nálunk is gyakori. Száraz lejtőkön, réteken, parlagokon található, tápnövényei a mezei üröm (Artemisia campestris), a terjőkekígyószisz (Echium vulgare), a jakabnapi aggófű (Senecio jacobaea), a hölgymál (Hieracium), menta (Mentha), ökörfarkkóró (Verbascum), kakukkfű (Thymus). Hangyavendég, lárváit és imágóit a Myrmica rubra és Lasius niger bolyaiban találták. Kifejletten telel át, évente 2 nemzedéke van. Rajzása májustól októberig tart, az új nemzedék imágói júliustól jelennek meg.


tricornis (SCHRANK, 1801) akt.: Kalama tricornis - szerk.
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó