Leírás

A fejtetőn 2 párhuzamos, hosszanti, gyakran egybeolvadó, fekete csík van (41. ábra). Szárnya túlér a potrohon, a félfedők erei sötétbarnák, a membrán töve sötétbarna behintéssel, a félfedők többi része fehér. A teljes szárnyú alak előháta túlnyomórészt sötétbarna, elülső harmada barnássárga, színe egyebekben a szárnyatlan alakéval azonos. A szárnyatlan alak hátoldala túlnyomóan szalmasárga, a szelvényhatárok és sokszor a szelvények közepe táján megjelenő hosszanti sötét foltok sötétbarnák. A hasoldal sárgásfehér, finom, sűrű, vízálló szőrözettel fedett. Lábai sárgák, a tövisek feketék. 2,5-3 mm.


Hazája Európa, Észak-Afrika, Kisázsia, Közép-Ázsia és Szibéria. Magyarországon nem gyakori, a Balaton környékén és az Alföldön szórványosan található. júliustól szeptemberig gyűjtötték. Tavak úszó vízinövényekkel gazdagon borított részein fordul elő.


furcata MULS. & REY
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)