Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírások

A 7. haslemezen 2 tompa, terjedelmes, ferdén előrefelé hajló nyúlvány van. Színezete az elülső comb kivételével olyan, mint az előző fajé. 7-8 mm.


Euroszibériai faj. Faunaterületünkön a síkvidékeken és a dombvidékeken gyakori, a magasan fekvő részeken jóval ritkább. Hazánkban a Balaton mentén, Budapest környékén és az északi hegyvidék néhány pontján gyakori, az Alföldről elszórtan került elő. A Dunántúl északnyugati területein csak egyetlen lelőhelyét ismerjük. Márciustól szeptember végéig találták, március végén és április elején, továbbá augusztusban gyakori.


odontogaster ZETT. ♂
Forrás: Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)
Az utolsó haslemez harántirányban benyomott, oldalról tekintve erősen homorú (), közepe nem háztetőszerűen illeszkedik. 7-8,5 mm.

odontogaster ZETT. ♀
Forrás: Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

vízi szöcske

Forrás:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

Tudományos név:

Gerris odontogaster

Források:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.

- Bakonyi, Vásárhelyi: Aquatic and semiaquatic bugs of the Bükk National Park

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region

- Pal Boda, Tamás Bozóki, Tamás Vásárhelyi, Gábor Bakonyi, Gábor Várbíró (2015): Revised and annotated checklist of aquatic and semi-aquatic Heteroptera of Hungary with comments on biodiversity patterns

Társalgás