Leírás

A 7. haslemezen 2 tompa, terjedelmes, ferdén előrefelé hajló nyúlvány van. Színezete az elülső comb kivételével olyan, mint az előző fajé. 7-8 mm.


Euroszibériai faj. Faunaterületünkön a síkvidékeken és a dombvidékeken gyakori, a magasan fekvő részeken jóval ritkább. Hazánkban a Balaton mentén, Budapest környékén és az északi hegyvidék néhány pontján gyakori, az Alföldről elszórtan került elő. A Dunántúl északnyugati területein csak egyetlen lelőhelyét ismerjük. Márciustól szeptember végéig találták, március végén és április elején, továbbá augusztusban gyakori.


odontogaster ZETT. ♂
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)
Az utolsó haslemez harántirányban benyomott, oldalról tekintve erősen homorú (36. ábra: E), közepe nem háztetőszerűen illeszkedik. 7-8,5 mm.

odontogaster ZETT. ♀
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)