Leírás

A fej szemek előtti része kétszer hosszabb a szemek mögötti résznél. A hímek 6-7. szelvényükön laterális, hasi nyúlványokat viselnek (39. ábra: P). Nagyobb testű faj, a nőstények potrohának csúcsi nyúlványa rendszerint kissé lefelé hajló. Fejpajzsa négyszögletes, elülső szegélye széles ívben lekerekített. A hímek hátulsó comhja eléri a potroh végét, a nőstényeké csak a 6. potrohszelvény közepét. A potroh hátiemezei fénytelenek. Testének alapszíne barnásfekete, de fejének elülső és hátulsó része, az előhát legnagyobb része, a nőstények connexivuma, valamint a csápok és a lábak rozsdabarnák. 9-13 mm.


Az egész Palearktikumban általánosan elterjedt. Hazánkban elszórtan szinte minden tájegységből elokerült, de nem gyakori. Beárnyékolt állóvizek felületén tartózkodik, a víz felszínén élő, a vízbe hulló, máskor a víz felszínére bukkanó rovarokat támad meg. Márciustól októberig gyűjtötték.


stagnorum L.
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)