Leírás

Az előhát elülső részének harántirányú, halványsárga sávja a közepén szélesen megszakított. Sötét színezetű állat, az 1. csápíz proximális része, az elülső comb nagyobb része, a középső és hátulsó comb töve sárga. A teljes szárnyú alak feketésbarna szárnyát 5-6 fehér folt díszíti. A szárnyatlan alak connexivumán és a potroh connexivum melletti részén gyakran ezüstös, finom szőrözetből álló foltok vannak, a hasoldalt és a fej ventrális oldalát finom, ezüstös szőrözet fedi (38. ábra). 1,4-1,8 mm.


Állóvizek, tócsák, nádasok úszó növényzete között tartózkodik. Euroszibériai faj, faunaterületünkön meglehetősen gyakori, hazánkban az alacsonyabban fekvő vidékeken elszórtan találták, az Alföldről eddig alig ismerjük. Februártól szeptember végéig gyűjtötték (= reticulata BURM.) - törpe víztaposó


Schneideri SCHOLTZ akt.: reticulata - szerk.
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)